Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (16 458 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation av rapporten Lag utan genomslag, 2017:2. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2.

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-03-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från 1177 Vårdguiden Information om verksamheten och aktuella frågor. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Information från

2017-03-23 09:30:00

Yttrande 2016/17:SoU6y

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Dokumentet är inte publicerat

2017-03-23

Proposition 2016/17:122

Regeringens proposition 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i Prop. hälso- och sjukvården 2016/17:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU16
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:122 (pdf, 954 kB)

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-03-16 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Nya apoteksutredningen Särskilda utredaren Åsa Kullgren presenterar delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15.

2017-03-16 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 30 DATUM 2017-03-16 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Äldrefrågor (SoU9) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner

2017-03-16

Omröstning 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

Votering: betänkande 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 11 SD 0 41 0 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 0 0 18 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 240 42 18 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:179

Riksdagsskrivelse 2016/17:179 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU14 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:179 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:179 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:171

Riksdagsskrivelse 2016/17:171 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:171 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:171 (pdf, 52 kB)

Motion 2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt lägga fram förslag om det samlade omhändertagandet


Utskottsberedning: 2016/17:SoU18

Motion 2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3635 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 82 kB)

Motion 2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) med anledning av skr. 2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att framöver fastställa


Utskottsberedning: 2016/17:SoU23

Motion 2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 84 kB)

Betänkande 2016/17:SoU23


Beredning: 2017-05-30 Justering: 2017-06-13 Debatt: 2017-06-21 Beslut: 2017-06-21

Proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Regeringens proposition 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets Prop. bestämmelser om e-cigaretter 2016/17:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2017 Stefan Löfven Ylva Johansson (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:SoU17
Sista motionsdag: 2017-03-29

Proposition 2016/17:132 (pdf, 1265 kB)

Omröstning 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor, förslagspunkt 3 Apoteks- och läkemedelsfrågor Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 14 M 70 0 0 14 SD 39 0 0 8 MP 1 19 0 5 C 21 0 0 1 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 161 136 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02

Omröstning 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor, förslagspunkt 26 Apoteks- och läkemedelsfrågor Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 70 0 0 14 SD 39 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 21 0 0 1 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 279 18 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02

Omröstning 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor, förslagspunkt 23 Apoteks- och läkemedelsfrågor Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 70 0 0 14 SD 0 39 0 8 MP 20 0 0 5 C 21 0 0 1 V 17 1 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 256 41 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02

Omröstning 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor, förslagspunkt 1 Apoteks- och läkemedelsfrågor Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 70 0 14 SD 39 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 0 21 0 1 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 177 120 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02

Riksdagsskrivelse 2016/17:170

Riksdagsskrivelse 2016/17:170 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-02

Riksdagsskrivelse 2016/17:170 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:170 (pdf, 51 kB)

Motion 2016/17:3627 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3627 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska samverkansavtal i fråga om vården för personer


Utskottsberedning: 2016/17:SoU13

Motion 2016/17:3627 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3627 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 77 kB)

Omröstning 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Votering: betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, förslagspunkt 4 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 1 0 8 M 0 75 0 9 SD 39 1 0 7 MP 23 0 0 2 C 20 0 0 2 V 16 0 0 5 L 16 1 0 2 KD 15 0 0 1 - 1 0 0 1 Totalt 234 78 0 37 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-01