Dokument & lagar (16 528 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR14

Socialutskottet anordnade den 6 april 2017 en offentlig utfrågning i riksdagen på temat Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetensförsörjningen i sluten vård och primärvård? I det följande redovisas programmet med de inbjudna deltagarna och en utskrift av de stenografiska

2017-05-23

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR14 (pdf, 27030 kB)

Betänkande 2017/18:SoU6


Beredning: 2017-10-24 Justering: 2017-11-09

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:43 Datum och tid : 2017-05-18 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. EU-information inför EPSCO-rådets möte den 15 juni 2017 Sociala frågor Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet 2. Överläggning

2017-05-18 09:30:00

Proposition 2016/17:188

Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för Prop. funktionshinderspolitiken 2016/17:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:188 (pdf, 807 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:277

Riksdagsskrivelse 2016/17:277 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU17 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-17

Riksdagsskrivelse 2016/17:277 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:277 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2016/17:SoU22

Utskottet avslår regeringens proposition och bifaller därmed två motionsyrkanden om avslag på propositionen. Utskottet avslår ett motionsyrkande om att låta utreda varför antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-05-31 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:SoU22 (pdf, 400 kB)

Betänkande 2016/17:SoU20

Försäkringskassan ska i större utsträckning kunna hålla inne utbetalningar av statligt tandvårdsstöd till en vårdgivare som inte lämnat tillräckliga upplysningar i ärendet. Försäkringskassan kan redan i dag hålla in med ersättning på detta sätt, men nu får de göra detta i fler fall.

I dag kan Försäkringskassan bestämma att en vårdgivare alltid ska begära förhandsprövning hos Försäkringskassan för att få ersättning för vissa tandvårdsåtgärder. Problemet med denna sanktion är att den är väldigt resurskrävande vilket inneburit att Försäkringskassan ytterst sällan använt denna sanktion mot någon vårdgivare. Därför ändras nu detta till att Försäkringskassans beslut om förhandsprövning får begränsas till en specifik tandläkare eller tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-05-17 Beslut: 2017-05-17

Betänkande 2016/17:SoU20 (pdf, 740 kB) Webb-tv debatt om förslag: Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning

Utskottsmöte 2016/17:42 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:42 Datum och tid : 2017-05-11 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:41 2. Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning (SoU20) Justering Prop.

2017-05-11 09:30:00

Omröstning 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, förslagspunkt 4 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Datum: 2017-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 72 0 12 SD 40 1 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 21 0 0 0 L 0 16 0 3 KD 1 11 0 4 - 0 0 0 2 Totalt 178 119 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-11

Omröstning 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, förslagspunkt 3 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Datum: 2017-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 0 41 0 6 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 0 21 0 0 L 16 0 0 3 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 2 Totalt 234 62 0 53 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-11

Omröstning 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, förslagspunkt 2 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Datum: 2017-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 1 40 0 6 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 21 0 0 0 L 16 0 0 3 KD 11 1 0 4 - 0 0 0 2 Totalt 256 41 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-11

Socialutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 42 DATUM 2017-05-11 TID 09.30–09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:41. § 2 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:259

Riksdagsskrivelse 2016/17:259 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:259 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:259 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2016/17:SoU17

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om regler som rör elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området.

Reglerna innebär bland annat att tillverkare och importörer måste göra en produktanmälan av de e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de kommer att göra tillgängliga på den svenska marknaden. Tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att produkterna uppfyller kraven på innehåll och utformning samt att förpackningarna innehåller informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Dessutom införs begränsningar för att göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-05-09 Debatt: 2017-05-17 Beslut: 2017-05-17

Betänkande 2016/17:SoU17 (pdf, 2799 kB)

Omröstning 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 8 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 0 74 10 SD 0 0 43 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 1 0 13 2 - 0 0 1 1 Totalt 156 18 131 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 23 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 0 74 10 SD 0 43 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 169 44 92 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 15 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 12 M 74 0 0 10 SD 43 0 0 4 MP 1 20 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 166 139 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 14 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 42 0 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 180 121 0 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:SoU7 Folkhälsofrågor

Votering: betänkande 2016/17:SoU7 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 9 Folkhälsofrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 0 0 43 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14 2 - 0 0 1 1 Totalt 229 18 58 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10