Dokument & lagar (16 432 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-28 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Länsstyrelsen i Stockholms län Information om ensamkommande barn som försvinner. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Justering

2017-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Forte Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) om verksamheten och aktuella frågor. (Information

2017-02-23 09:30:00

Yttrande 2016/17:SoU5y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU5y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan

2017-02-22

Yttrande 2016/17:SoU5y (pdf, 231 kB)

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:26 2. Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemede l (SoU12) Justering Skr. 2016/17:39 Föredragande:

2017-02-21 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 27 DATUM 2017-02-21 TID 11.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att utskottsrådet Cecilia Back från justitieutskottet får närvara under utskottets sammanträden under v.

2017-02-21

Proposition 2016/17:106

Regeringens proposition 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- Prop. och sjukvård 2016/17:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU18
Sista motionsdag: 2017-03-09

Proposition 2016/17:106 (pdf, 1012 kB)

Skrivelse 2016/17:110

Regeringens skrivelse 2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning Skr. genom riktade statsbidrag inom hälso- och 2016/17:110 sjukvården Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Socialutskottet Sista motionsdag: 2017-03-08

Skrivelse 2016/17:110 (pdf, 889 kB)

Betänkande 2016/17:SoU11

Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för en enskild för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:SoU11 (pdf, 753 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-02-16 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, BO och SKL Information angående uppgifterna om ensamkommande barn

2017-02-16 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 26 DATUM 2017-02-16 TID 09.30–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, BO och SKL Information angående uppgifterna om ensamkommande

2017-02-16

Proposition 2016/17:85

Regeringens proposition 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot Prop. spelmissbruk 2016/17:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Falun den 9 februari 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2016/17:SoU13
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-03-02

Proposition 2016/17:85 (pdf, 504 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Välfärdsutredningen Särskilda utredaren Ilmar Reepalu informerar om betänkandet Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. (15 min. presentation

2017-02-14 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 25 DATUM 2017-02-14 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Välfärdsutredningen Särskilda utredaren Ilmar Reepalu med medarbetare informerade om slutbetänkandet Ordning och reda i välfärden,

2017-02-14

Proposition 2016/17:94

Regeringens proposition 2016/17:94 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk Prop. tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 2016/17:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll En


Utskottsberedning: 2016/17:SoU15
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:94 (pdf, 405 kB)

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-02-02 09:00 Plats : Andrakammarsalen (RÖ 5-2:a ka.) Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans. Nästa sammanträde Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00 Bilagor

2017-02-02 09:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 24 DATUM 2017-02-02 TID 09.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans Utskottet höll

2017-02-02

Omröstning 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag

Votering: betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag, förslagspunkt 2 En ny hälso- och sjukvårdslag Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 72 0 12 SD 0 0 42 6 MP 21 0 0 4 C 20 0 0 2 V 0 0 19 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 170 72 61 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:141

Riksdagsskrivelse 2016/17:141 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 februari 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:141 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson Socialdepartementet Ordförandeskapets prioriteringar våren 2017. 2. Överläggning - under

2017-01-31 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 23 DATUM 2017-01-31 TID 11.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-i nformation Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om det maltesiska ordförandeskapets

2017-01-31