Dokument & lagar (14 947 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2018-02-15 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:15 2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU6) Justering Motioner Föredragande: AB 3. It-politik (TU9) Beredning Skrivelse

2018-02-15 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2018-02-13 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2018-02-13 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Trafikverket Överdirektör Bo Netz och Kristina Hagberg, chef för resultatenhet Förarprov, informerar om Trafikverkets förarprovsverksamhet 2. Justering

2018-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2017/18:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum och tid: 2018-02-08 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Ingvar Mattsson, enhetscheferna Robin Travis och Martin Hill, revisionsdirektörerna Philippe Jolly, Ingemar Delveborn och Linda

2018-02-08 10:00:00

Omröstning 2017/18:TU7 Några frågor om alkolås

Votering: betänkande 2017/18:TU7 Några frågor om alkolås, förslagspunkt 1 Några frågor om alkolås Datum: 2018-02-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 1 5 18 M 67 0 0 16 SD 39 0 0 6 MP 15 0 3 6 C 17 0 0 5 V 0 17 0 4 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 4 0 0 2 Totalt 259 18 8 64 Omröstning

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:152

Riksdagsskrivelse 2017/18:152 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU7 Några frågor om alkolås får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:152 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:152 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2017/18:TU7

Personer som missbrukar alkohol eller har ett alkoholberoende ska inte längre kunna få körkort med villkor om alkolås. Ett alkolås innebär att bilen inte går att starta om man har alkohol i utandningsluften. En person som har dömts för ett rattfylleribrott och vill få körkort med villkor om alkolås i stället för att bli av med sitt körkort måste i fortsättningen uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Enligt EU har Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter när det gäller de medicinska kraven för att få körkort med villkor om alkolås i förhållande till de medicinska krav som EU har infört. EU har därför lämnat ett så kallat motiverat yttrande till regeringen.

Regeringen föreslår att en person som dömts för rattfylleri och sedan ansöker om körkort med villkor om alkolås måste uppfylla de medicinska krav som EU ställer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2018.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2018-01-30 Debatt: 2018-02-07 Beslut: 2018-02-07

Betänkande 2017/18:TU7 (pdf, 911 kB) Webb-tv debatt om förslag: Några frågor om alkolås

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2018-01-30 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:12 2. Några frågor om alkolås (TU7) Justering Prop. 2017/18:63 och motion Föredragande: CÅ 3. Trafiksäkerhet

2018-01-30 11:00:00

Omröstning 2017/18:TU5 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU5 Cykelfrågor, förslagspunkt 6 Cykelfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 (L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 2 C 20 0 0 2 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 4 0 0 2 Totalt 271 31 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Omröstning 2017/18:TU5 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU5 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Cykelfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD 35 1 0 9 MP 22 0 0 2 C 0 19 1 2 V 0 0 19 2 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 4 0 0 2 Totalt 160 122 20 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Omröstning 2017/18:TU5 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU5 Cykelfrågor, förslagspunkt 5 Cykelfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 0 71 12 SD 0 35 0 10 MP 22 0 0 2 C 0 0 20 2 V 19 0 0 2 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 1 3 0 2 Totalt 141 38 121 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Omröstning 2017/18:TU5 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU5 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Cykelfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 14 M 71 0 0 12 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 2 C 0 0 20 2 V 0 0 19 2 L 0 17 0 2 KD 14 0 0 2 - 4 0 0 2 Totalt 245 17 40 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Omröstning 2017/18:TU4 Postfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU4 Postfrågor, förslagspunkt 3 Postfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 71 0 12 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 2 C 20 0 0 2 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 4 0 0 2 Totalt 231 71 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Omröstning 2017/18:TU4 Postfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU4 Postfrågor, förslagspunkt 2 Postfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 71 0 0 12 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 2 C 0 0 20 2 V 0 0 19 2 L 0 0 17 2 KD 0 0 14 2 - 1 3 0 2 Totalt 193 39 70 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Omröstning 2017/18:TU4 Postfrågor

Votering: betänkande 2017/18:TU4 Postfrågor, förslagspunkt 1 Postfrågor Datum: 2018-01-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 2 14 M 71 0 0 12 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 2 C 20 0 0 2 V 0 0 19 2 L 17 0 0 2 KD 0 13 0 3 - 4 0 0 2 Totalt 267 13 21 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:146

Riksdagsskrivelse 2017/18:146 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU4 Postfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:146 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:146 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2017/18:TU20


Beredning: 2018-04-17 Justering: 2018-04-24 Debatt: 2018-05-02 Beslut: 2018-05-02

Betänkande 2017/18:TU19


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:TU18


Beredning: 2018-05-31 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-19 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:TU17


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:TU16


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-17 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30