Dokument & lagar (14 321 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-28 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:21 2. Luftfartsfrågor (TU10) Justering Motioner Föredragande: CF 3. Information från STR Förbundsordförande

2017-02-28 11:00:00

Betänkande 2016/17:TU9

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 10
Justering: 2017-02-21 Debatt: 2017-03-01 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:TU9 (pdf, 2405 kB)

Omröstning 2016/17:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 8 It- och postfrågor Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 5 66 0 13 SD 36 1 0 10 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 224 67 0 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 4 It- och postfrågor Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 1 0 14 SD 37 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 276 15 0 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 2 It- och postfrågor Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 71 0 13 SD 0 0 37 10 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 19 0 0 2 L 0 16 0 3 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 1 Totalt 136 117 38 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 12 It- och postfrågor Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 71 0 0 13 SD 37 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 276 16 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:TU6 It- och postfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU6 It- och postfrågor, förslagspunkt 10 It- och postfrågor Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 71 0 0 13 SD 0 37 0 10 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6 V 0 0 19 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 234 38 19 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:20 2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9) Justering Prop. 2016/17:45 och

2017-02-21 11:00:00

Yttrande 2016/17:TU3y

Trafikutskottet s yttrande 2016/17 : TU3y Regeringens forskningsproposition Kunskap i samverkan Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge konstitutions ­ utskottet, försvarsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet

2017-02-21

Yttrande 2016/17:TU3y (pdf, 156 kB)

Proposition 2016/17:112

Regeringens proposition 2016/17:112 Godstrafikfrågor Prop. 2016/17:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Sista motionsdag: 2017-03-08

Proposition 2016/17:112 (pdf, 355 kB)

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-02-16 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:18 och 2016/17:19 2. Regeringens forskningsproposition – kunskap i samverkan (TU3y) Justering Prop.

2017-02-16 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 20 DATUM 2017-02-16 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18 och 2016/17:19. § 2 Regeringens forskningsproposition – kunskap i samverkan (TU3y) Utskottet

2017-02-16

Betänkande 2016/17:TU6

Riksdagen sa nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 16
Justering: 2017-01-24 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:TU6 (pdf, 609 kB) Webb-tv debatt om förslag: It- och postfrågor

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-02 kl. 08:45

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-02 08:45 Plats : Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om it-infrastrukturen -- i dag och i framtiden Bilagor Punkt 1. Program, deltagarlista

2017-02-02 08:45:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-02-02 TID Kl. 08.45 - 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om it- infrastruktur – i dag och i framtiden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår

2017-02-02

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:17 2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9) Beredning Prop. 2016/17:45 och

2017-01-31 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2017-01-31 TID Kl. 11.00 – 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. § 2 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9) Utskottet inledde

2017-01-31

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2017 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. It- och postfrågor (TU6) Justering Motioner Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2017-01-24 TID Kl. 11.00 – 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Verksamhetsplanering våren 2017 Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete. § 2 It- och postfrågor (TU6) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2017-01-24

Proposition 2016/17:84

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller Regeringens proposition 2016/17:84 2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa Prop. fordonskontroller 2016/17:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2017 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Sista motionsdag: 2017-02-08

Proposition 2016/17:84 (pdf, 1661 kB)