Dokument & lagar (14 384 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information om Vänersjöfarten Stadsdirektör Annika Wennerblom och kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) från Trollhättans stad, regionråd Tomas Riste

2017-04-25 11:00:00

Betänkande 2016/17:TU14

Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt bör se över hur längre fordonståg i högre utsträckning kan tillåtas på det svenska vägnätet. Bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 15
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-27 Beslut: 2017-04-27

Betänkande 2016/17:TU14 (pdf, 1078 kB)

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information från Cykelfrämjandet och Svensk cykel Ordförande Lars Strömgren från Cykelfrämjandet och vd Klas Elm från Svensk cykel informerar om aktuella frågor 2.

2017-04-20 10:00:00

Omröstning 2016/17:TU15 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

Votering: betänkande 2016/17:TU15 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg, förslagspunkt 1 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 310 0 0 39 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 8 Yrkestrafik och taxi Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 295 16 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 6 Yrkestrafik och taxi Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 276 35 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 5 Yrkestrafik och taxi Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 17 0 0 4 L 0 0 18 1 KD 0 0 16 0 - 0 1 0 1 Totalt 235 41 34 39 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 4 Yrkestrafik och taxi Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 18 1 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 236 74 1 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 3 Yrkestrafik och taxi Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 72 1 0 11 SD 1 39 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 1 0 1 Totalt 251 41 18 39 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 1 Yrkestrafik och taxi Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 0 23 0 2 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 167 144 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 9 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 292 19 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 8 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 185 126 0 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 7 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 0 0 16 0 - 0 1 0 1 Totalt 235 41 35 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 5 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 17 2 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 185 124 2 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 4 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 22 0 0 3 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 274 16 19 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 3 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 219 73 19 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

Votering: betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter, förslagspunkt 1 Fossiloberoende transporter Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 19 0 3 V 0 0 18 3 L 0 18 0 1 KD 0 16 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 167 126 18 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Riksdagsskrivelse 2016/17:220 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:220 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:220 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:219

Riksdagsskrivelse 2016/17:219 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:219 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:219 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:218

Riksdagsskrivelse 2016/17:218 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU15 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:218 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:218 (pdf, 54 kB)