Dokument & lagar (16 289 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:41 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-05-30 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:40 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2016/17:24 EU-blad

2017-05-30 11:00:00

Yttrande 2016/17:UbU10y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU10y Vårändringsbudget för 2017 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 med följd motioner i de delar som berör

2017-05-19

Yttrande 2016/17:UbU10y (pdf, 145 kB)

Betänkande 2016/17:UbU25


Beredning: 2017-06-15 Justering: 2017-09-14

Betänkande 2016/17:UbU20

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2017-05-18 Debatt: 2017-05-31 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:UbU20 (pdf, 3158 kB)

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:40 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:39 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Studiestartsstöd - ett

2017-05-18 10:00:00

Proposition 2016/17:190

Regeringens proposition 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i Prop. gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun 2016/17:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU25
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:190 (pdf, 381 kB)

Betänkande 2016/17:UbU9

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-05-16 Debatt: 2017-06-15 Beslut: 2017-06-15

Betänkande 2016/17:UbU9 (pdf, 237 kB)

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-05-16 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. EU-överläggning om en rymdstrategi för Europa Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm

2017-05-16 11:00:00

Yttrande 2016/17:UbU9y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17 : UbU9y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:100 2017 års ekonomi ska vårproposition förslagspunk terna 2-14 och de

2017-05-16

Yttrande 2016/17:UbU9y (pdf, 128 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :39 DATUM 2017-05-16 TID 11:00–11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om en rymdstrategi för Europa Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt

2017-05-16

Yttrande 2016/17:UbU8y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU8y Kulturarvspolitik Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 20 april 2017 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör

2017-05-10

Yttrande 2016/17:UbU8y (pdf, 165 kB)

Omröstning 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor, förslagspunkt 6 Skolväsendet - övergripande skolfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 42 1 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 183 122 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor, förslagspunkt 3 Skolväsendet - övergripande skolfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 0 73 11 SD 0 43 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 173 44 87 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor, förslagspunkt 2 Skolväsendet - övergripande skolfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 43 0 0 4 MP 20 0 0 5 C 0 18 0 4 V 17 0 0 4 L 0 14 0 5 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 182 120 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor, förslagspunkt 14 Skolväsendet - övergripande skolfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 287 18 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU19 Skolväsendet - övergripande skolfrågor, förslagspunkt 11 Skolväsendet - övergripande skolfrågor Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 231 74 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever

Votering: betänkande 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever, förslagspunkt 9 Skolväsendet - lärare och elever Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 0 74 10 SD 0 43 0 4 MP 21 0 0 4 C 1 0 17 4 V 18 0 0 3 L 0 0 14 5 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 141 44 119 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever

Votering: betänkande 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever, förslagspunkt 5 Skolväsendet - lärare och elever Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 1 73 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 14 1 0 4 KD 11 0 2 3 - 1 0 0 1 Totalt 210 74 20 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever

Votering: betänkande 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever, förslagspunkt 2 Skolväsendet - lärare och elever Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 42 0 0 5 MP 21 0 0 4 C 1 17 0 4 V 17 1 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 183 121 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever

Votering: betänkande 2016/17:UbU18 Skolväsendet - lärare och elever, förslagspunkt 14 Skolväsendet - lärare och elever Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 0 0 18 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 166 120 18 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10