Dokument & lagar (16 187 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-02-28 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:25 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Kunskap i samverkan - för

2017-02-28 11:00:00

Betänkande 2016/17:UbU13

Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-23 Debatt: 2017-03-01 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:UbU13 (pdf, 1426 kB)

Betänkande 2016/17:UbU10

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2017-02-23 Debatt: 2017-03-01 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:UbU10 (pdf, 342 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten Generaldirektören Greger Bååth samt avdelningscheferna Åsa Karle och Christer Fleur 2. Justering

2017-02-23 10:00:00

Omröstning 2016/17:UbU14 Förskolan

Votering: betänkande 2016/17:UbU14 Förskolan, förslagspunkt 6 Förskolan Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 71 0 0 13 SD 37 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 278 14 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:UbU14 Förskolan

Votering: betänkande 2016/17:UbU14 Förskolan, förslagspunkt 5 Förskolan Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 2 17 M 1 0 70 13 SD 0 37 0 10 MP 20 0 0 5 C 16 0 0 6 V 0 0 19 2 L 16 0 0 3 KD 0 0 13 3 - 0 1 0 1 Totalt 147 38 104 60 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:UbU14 Förskolan

Votering: betänkande 2016/17:UbU14 Förskolan, förslagspunkt 3 Förskolan Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 71 0 0 13 SD 0 37 0 10 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 240 38 14 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:UbU14 Förskolan

Votering: betänkande 2016/17:UbU14 Förskolan, förslagspunkt 2 Förskolan Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 71 0 0 13 SD 37 0 0 10 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 276 16 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:UbU14 Förskolan

Votering: betänkande 2016/17:UbU14 Förskolan, förslagspunkt 1 Förskolan Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 2 17 M 0 71 0 13 SD 0 0 37 10 MP 19 0 0 6 C 0 0 16 6 V 2 0 17 2 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 1 1 Totalt 145 71 73 60 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:152

Riksdagsskrivelse 2016/17:152 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU11 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotonljusanläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 februari 2017 Tobias Billström Claes Mårtensson

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:152 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:152 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2016/17:UbU11

Riksdagen godkänner Ryssland som delägare i forskningsanläggningen European Synchrotron Radiation Facility, ESRF. Det är en anläggning i Frankrike där forskare undersöker struktur hos material och molekyler med hjälp av röntgenljus. Flera länder samarbetar kring forskningsanläggningen och tolv länder är i dag parter i den konvention som styr samarbetet. Om Ryssland få tillträde till konventionen innebär det för svensk del att bidraget till anläggningens driftkostnader minskar något. Regeringen anser att Ryssland är en stor forskningsnation och att det därför är betydelsefullt för Sverige att utöka samarbetet med ryska forskare. Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner Ryssland som ny deltagare i samarbetet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:UbU11 (pdf, 1306 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-02-16 10:00 Plats : RÖ 4-30 1 . Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen Forsknings- och rymdrådet Per-Erik Yngwe 2. Justering av protokoll Protokoll

2017-02-16 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 24 DATUM 2017-02-16 TID 10:00–11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen Forsknings- och rymdrådet Per-Erik Yngwe, från Sveriges ständiga representation

2017-02-16

Betänkande 2016/17:UbU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om förskolan. Skälen var främst att arbete redan pågår inom området och att riksdagen anser att nuvarande regler är tillräckliga. Motionerna handlade bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 13
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:UbU14 (pdf, 368 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. EU-överläggning om en rymdstrategi för Europa Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Anders Lönn och kanslirådet Mattias Jennerholm Regeringens

2017-02-14 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 23 DATUM 2017-02-14 TID 11:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om en rymdstrategi för Europa Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson,

2017-02-14

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-02 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. EU-överläggning o m att investera i Europas ungdomar med fokus på Europeiska solidaritetskåren Statssekreteraren Helene Öberg, departementsrådet

2017-02-02 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :22 DATUM 2017-02-02 TID 10:00–11:05 11:15–12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att investera i Europas ungdomar med fokus på Europeiska solidaritetskåren Utskottet

2017-02-02

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information om En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75) Rymdutredaren och f.d. landshövdingen Ingemar Skogö 2. Justering av protokoll Protokoll

2017-01-31 11:00:00