Dokument & lagar (9 153 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:134

Riksdagsskrivelse 2017/18:134 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:134 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:134 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:133

Riksdagsskrivelse 2017/18:133 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2017-12-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:133 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:133 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2017-12-14 kl. 08:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2017-12-14 08:30 Plats: RÖ 5-30 1. Vissa handlingar relaterade till kampanjen för Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd Information UD:s hantering av vissa allmänna handlingar - Utrikesminister Margot

2017-12-14 08:30:00

Riksdagsskrivelse 2017/18:116

Riksdagsskrivelse 2017/18:116 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU3 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:116 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:116 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2017/18:UU11


Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2017-12-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2017-12-07 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet (FAC och FAC-utveckling) Information Kommenterad dagordning Kabinettssekreterare Annika Söder, UD Statssekreterare Ulrika Modéer, UD 2. Nordeuropeiskt

2017-12-07 09:30:00

Omröstning 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

Votering: betänkande 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018, förslagspunkt 7 Kommissionens arbetsprogram 2018 Datum: 2017-12-07 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 9 SD 0 0 39 7 MP 22 0 0 2 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 13 0 0 3 - 1 0 1 3 Totalt 245 18 40 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-07

Omröstning 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

Votering: betänkande 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018, förslagspunkt 6 Kommissionens arbetsprogram 2018 Datum: 2017-12-07 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 9 SD 0 0 39 7 MP 22 0 0 2 C 19 0 0 3 V 0 0 18 3 L 0 16 0 3 KD 13 0 0 3 - 1 0 1 3 Totalt 229 16 58 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-07

Omröstning 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

Votering: betänkande 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018, förslagspunkt 4 Kommissionens arbetsprogram 2018 Datum: 2017-12-07 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 99 0 13 M 74 0 0 9 SD 39 0 0 7 MP 0 22 0 2 C 19 0 0 3 V 0 0 18 3 L 16 0 0 3 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 163 122 18 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-07

Omröstning 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

Votering: betänkande 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018, förslagspunkt 1 Kommissionens arbetsprogram 2018 Datum: 2017-12-07 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 9 SD 0 39 0 7 MP 22 0 0 2 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 263 40 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-07

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2017–12-07 TID 09:30–10:45 10:50–11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet (FAC och FAC-utveckling) Information inför utrikesrådet FAC och FAC-utveckling från Kabinettssekreterare Annika Söder, statssekreterare

2017-12-07

Omröstning 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Votering: betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 10 SD 0 42 0 4 MP 20 0 0 4 C 19 0 0 3 V 0 0 18 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 1 2 0 2 Totalt 215 44 48 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Omröstning 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Votering: betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 73 0 10 SD 0 0 42 4 MP 20 0 0 4 C 0 0 19 3 V 1 0 17 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 1 0 2 2 Totalt 124 73 110 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Omröstning 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Votering: betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 10 SD 42 0 0 4 MP 20 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 0 16 0 3 KD 14 0 0 2 - 3 0 0 2 Totalt 291 16 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:96

Riksdagsskrivelse 2017/18:96 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:95 till Utrikesdepartementet

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:96 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:96 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:95

Riksdagsskrivelse 2017/18:95 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:96 till Riksrevisionen

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:95 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:95 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:94

Riksdagsskrivelse 2017/18:94 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:94 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:94 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2017-12-05 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2017/18:14 2. Kommissionens arbetsprogram 2018 Justering KOM(2017) 650 Faktapromemoria 2017/18:FPM24 Förslag till utlåtande

2017-12-05 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017–12–05 TID 11:00–11:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:14. 2 Kommissionens arbetsprogram (UU4) Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2017)

2017-12-05

Utlåtande 2017/18:UU4

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, som innehåller kommissionens politiska prioriteringar för 2018. Flera andra utskott har yttrat sig över kommissionens arbetsprogram.

Kommissionen antar ett arbetsprogram varje år. Den här gången består programmet av två delar. Den första delen innehåller förslag som ska presenteras före maj 2018 för att hinna behandlas av rådet och Europaparlamentet före EU-parlamentsvalet 2019. Den andra delen innehåller förslag som blickar framåt mot 2025 eller ännu senare.

Utrikesutskottet ser positivt på att kommissionen presenterar ett arbetsprogram med specifika initiativ eftersom det underlättar medlemsländernas planering av EU-arbetet och bidrar till öppenhet kring kommissionens prioriteringar. Utskottet tycker också att det är bra att kommissionen behåller fokus på de tio prioriteringar som den tagit fram för sin mandatperiod, som löper ut den 31 oktober 2019. Det är välkommet att kommissionen prioriterar att omsätta redan utlovade förslag till lagstiftning och därefter genomföra lagstiftningen. Det är även viktigt att kommissionen fortsätter att arbeta för bättre lagstiftning och att genomföra avtalet som finns mellan kommissionen, rådet och parlamentet om bättre lagstiftning.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-07 Beslut: 2017-12-07

Utlåtande 2017/18:UU4 (pdf, 6836 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram 2018