Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9

Planerat beslutsdatum: 5 april 2017
Nästa händelse: Trycklov 31 mars 2017

Äldrefrågor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-31
Betänkande 2016/17:SoU9
3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05