Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 mars 2018

Nästa händelse: Bordläggning 20 mars 2018

Utskottets förslag

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre (SoU14)

Socialutskottet anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.

Socialutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Socialutskottets ställningstagande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Enligt utskottet bör regeringen utan dröjsmål återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör förenklad biståndsprövning för äldre i vissa fall. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-13
Trycklov: 2018-03-15
Reservationer 23
Betänkande 2017/18:SoU14

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre (SoU14)

Socialutskottet anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.

Socialutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Socialutskottets ställningstagande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

Förslagspunkter

1. Äldreomsorgens organisation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 40 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, L)
Reservation 2 (V)

2. Ersättningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 3 (M)

3. Hemtjänst för äldre asylsökande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 4 (V)

4. Särskilt boende

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S),

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 5-7 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

5. Parboendegarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 8 (M, SD)

6. Sammanboendeform mellan studenter och seniorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1476 av Margareta Larsson (-).

7. Förenklad biståndsprövning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen utan dröjsmål bör återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör förenklad biståndsprövning för äldre i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 36,

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 8 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 20 och

avslår motion

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 9 (S, MP)
Reservation 10 (V)

8. Undersköterskor inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2141 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S),

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 44 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

9. Utbildning och kompetens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 46 och 47 samt

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

10. Kunskap om demens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 53.

Reservation 16 (M)

11. Anhörigstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 56 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 17 (M, SD)
Reservation 18 (V)

12. Digital teknik och innovationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 19 (M)

13. Nutrition och måltider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:935 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:2884 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

14. Fallpreventivt arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S).

15. Sociala aktiviteter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

16. Äldreombudsman

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:591 av Hillevi Larsson (S).

17. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
17 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldreomsorgens organisation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 40 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, L)
Reservation 2 (V)

2. Ersättningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 3 (M)

3. Hemtjänst för äldre asylsökande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 4 (V)

4. Särskilt boende

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S),

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 5-7 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

5. Parboendegarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 8 (M, SD)

6. Sammanboendeform mellan studenter och seniorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1476 av Margareta Larsson (-).

7. Förenklad biståndsprövning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen utan dröjsmål bör återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör förenklad biståndsprövning för äldre i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 36,

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 8 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 20 och

avslår motion

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 9 (S, MP)
Reservation 10 (V)

8. Undersköterskor inom äldreomsorgen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2141 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S),

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 44 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

9. Utbildning och kompetens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 46 och 47 samt

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

10. Kunskap om demens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 53.

Reservation 16 (M)

11. Anhörigstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 56 och

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 17 (M, SD)
Reservation 18 (V)

12. Digital teknik och innovationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 19 (M)

13. Nutrition och måltider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:935 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:2884 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

14. Fallpreventivt arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S).

15. Sociala aktiviteter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

16. Äldreombudsman

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:591 av Hillevi Larsson (S).

17. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.