Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 april 2018

Nästa händelse: Justering 12 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

145 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-06
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-23
Betänkande 2017/18:SoU8
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26