Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 30 april 2019

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 13
Betänkande 2018/19:SoU10

Förslagspunkter

1. ANDT-strategin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1279 av David Josefsson (M) yrkande 2 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 97.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Solidarisk och restriktiv alkoholpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 98.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Förebyggande arbete inom narkotikapolitiken m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 101.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

4. Detaljhandelsmonopolet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:330 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:1408 av Lars Beckman (M),

2018/19:1458 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2476 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del.

Reservation 6 (C)

5. Serveringstillstånd och serveringstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:513 av Joar Forssell (L) yrkandena 1-3,

2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

2018/19:1869 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:1894 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2.

6. Åldersgräns för köp av alkohol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2077 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

7. Alkoholreklam

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1145 av Elin Lundgren (S).

8. Gårdsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1200 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1264 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

2018/19:1661 av Betty Malmberg (M),

2018/19:1676 av John Widegren (M),

2018/19:1736 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1740 av Edward Riedl (M),

2018/19:1818 av Jan Ericson (M) yrkande 2,

2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C),

2018/19:2354 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1-3,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9,

2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C),

2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C),

2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

9. Sprututbyte, naloxon och injektionsrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 103.

Reservation 8 (M, KD)

10. Cannabis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 102.

Reservation 9 (KD)

11. Rökförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 2,

2018/19:1407 av Jonas Eriksson m.fl. (MP),

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 2 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 99.

Reservation 10 (KD)

12. Tobaksförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 1,

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkandena 1, 3 och 4 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 100.

Reservation 11 (KD)

13. Neutrala förpackningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 5.

14. Ålderskontroller m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3,

2018/19:544 av Christina Östberg (SD) och

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 6.

Reservation 12 (SD)

15. Cigarettliknande godis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1140 av Hans Hoff (S).

16. Rökavvänjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2335 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1 och 2.

17. Svenskt snus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:194 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 13 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
17 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. ANDT-strategin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1279 av David Josefsson (M) yrkande 2 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 97.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Solidarisk och restriktiv alkoholpolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 98.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Förebyggande arbete inom narkotikapolitiken m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 101.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

4. Detaljhandelsmonopolet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:330 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:1408 av Lars Beckman (M),

2018/19:1458 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2476 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del.

Reservation 6 (C)

5. Serveringstillstånd och serveringstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:513 av Joar Forssell (L) yrkandena 1-3,

2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

2018/19:1869 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:1894 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2.

6. Åldersgräns för köp av alkohol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2077 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

7. Alkoholreklam

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1145 av Elin Lundgren (S).

8. Gårdsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1200 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1264 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

2018/19:1661 av Betty Malmberg (M),

2018/19:1676 av John Widegren (M),

2018/19:1736 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1740 av Edward Riedl (M),

2018/19:1818 av Jan Ericson (M) yrkande 2,

2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C),

2018/19:2354 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1-3,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9,

2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C),

2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C),

2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

9. Sprututbyte, naloxon och injektionsrum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 103.

Reservation 8 (M, KD)

10. Cannabis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 102.

Reservation 9 (KD)

11. Rökförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 2,

2018/19:1407 av Jonas Eriksson m.fl. (MP),

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 2 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 99.

Reservation 10 (KD)

12. Tobaksförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 1,

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkandena 1, 3 och 4 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 100.

Reservation 11 (KD)

13. Neutrala förpackningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 5.

14. Ålderskontroller m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3,

2018/19:544 av Christina Östberg (SD) och

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 6.

Reservation 12 (SD)

15. Cigarettliknande godis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1140 av Hans Hoff (S).

16. Rökavvänjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2335 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1 och 2.

17. Svenskt snus

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:194 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 13 (SD)