Allmänna helgdagar

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Ärende om allmänna helgdagar skickades tillbaka till utskottet (KU19)

Riksdagen beslutade att återförvisa konstitutionsutskottets betänkande om allmänna helgdagar. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet för ytterligare beredning. Betänkandet behandlar motionsförslag om bland annat veterandagen som allmän flaggdag, flaggning, nationella symboler, allmänna helgdagar och en minnesdag tillägnad kommunismens offer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-31
Justering: 2017-02-28
Trycklov: 2017-04-03
Reservationer 4
Betänkande 2016/17:KU19

Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om allmänna helgdagar. Skälet är bland annat att utskottet inte ser någon anledning att ändra de regler som gäller i dag. Motionerna handlar bland annat om flaggning, nationella symboler, allmänna helgdagar och en minnesdag tillägnad kommunismens offer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
11 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Veterandagen som allmän flaggdag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:15 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:535 av Erik Andersson och Maria Malmer Stenergard (båda M),

2016/17:1285 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2016/17:1918 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD, L, KD)

2. En riksflagga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2622 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD).

3. Flaggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2.

4. EU-flaggan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2583 av Jeff Ahl (SD).

5. Nationella symboler

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

6. Allmänna helgdagar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1476 av Robert Hannah (FP),

2016/17:1828 av Robert Hannah m.fl. (L) och

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)

7. En nationell frigörelsedag för homosexuella

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1835 av Margareta Cederfelt (M).

8. En minnesdag tillägnad kommunismens offer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:45 av Björn Söder (SD).

Reservation 4 (SD)

9. Kebabpizzans dag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:339 av Robert Hannah (L).

10. Ett civilkuragepris

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2817 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2016/17:2261 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

11. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:109 av Edward Riedl (M),

2015/16:521 av Allan Widman (FP),

2015/16:1646 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD),

2015/16:2062 av Björn Söder (SD),

2015/16:2503 av Annicka Engblom (M),

2015/16:3067 av Mikael Jansson (SD),

2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:44 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),

2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S),

2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD),

2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 15.