Allmänna helgdagar

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU28

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 19 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat