Ändrade regler för bostadsbidrag

BOUs betänkande 2004/05:BOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Beslut

Nya regler för bostadsbidrag (BoU9)

Bostadsbidraget till barnfamiljer förstärks. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs, och ett umgängesbidrag införs. Den del av bostadsbidraget som lämnas för bostadskostnaden ändras från nuvarande två ersättningsnivåer till en ersättningsnivå. Sambor likställs med makar, även om de varken har eller har haft gemensamt barn eller har gemensam folkbokföringsadress. Det införs en särskild regel om bevisbördan när det gäller samboförhållanden så att det blir tydligare att de bidragssökande i vissa fall ska likställas med sambor, om de inte visar att de inte är sambor. De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2005 men ska i huvudsak tillämpas på bostadsbidrag efter 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-28
Justering: 2005-05-19
Betänkande publicerat: 2005-05-25
Trycklov: 2005-05-23
Reservationer 11
Betänkande 2004/05:BOU9

Nya regler för bostadsbidrag (BoU9)

Bostadsbidraget till barnfamiljer förstärks. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs, och ett umgängesbidrag införs. Den del av bostadsbidraget som lämnas för bostadskostnaden ändras från nuvarande två ersättningsnivåer till en ersättningsnivå. Sambor likställs med makar, även om de varken har eller har haft gemensamt barn eller har gemensam folkbokföringsadress. Det införs en särskild regel om bevisbördan när det gäller samboförhållanden så att det blir tydligare att de bidragssökande i vissa fall ska likställas med sambor, om de inte visar att de inte är sambor. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 november 2005 men ska i huvudsak tillämpas på bostadsbidrag efter 2005. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-02
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo10 och 2004/05:Bo13.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m042013
c31207
fp340014
kd27006
v23005
mp12005
-1001
Totalt21654079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Fi11 yrkande 6 och 2004/05:Bo11 yrkande 1.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m503713
c9067
fp340014
kd02706
v23005
mp12005
-1001
Totalt200274379

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. En ersättningsnivå för bidraget till bostadskostnader till barnfamiljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo12 yrkandena 3 och 5.

Reservation 3 (fp)

4. Nytt umgängesbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo12 yrkandena 6 och 7.

Reservation 4 (fp)

5. Ungdomars möjlighet till bostadsbidrag vid umgängesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 4.

Reservation 5 (fp)

6. En fast tidsfrist för nytt slutligt bostadsbidrag vid ändrad taxering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo12 yrkandena 10 och 11.

Reservation 6 (fp)

7. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del.

8. Krav på konsekvensbeskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 2.

Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m204013
c15007
fp034014
kd27006
v23005
mp12005
-1001
Totalt196344079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 4 och 2004/05:Bo12 yrkande 1.

Reservation 8 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m042013
c11407
fp034014
kd02706
v23005
mp12005
-1001
Totalt153117079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Avstämningsperioderna för bostadsbidragen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 3 och 2004/05:Bo12 yrkande 12.

Reservation 9 (fp, kd)

11. Inkomstgränserna för bostadsbidragen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo11 yrkande 2.

Reservation 10 (kd)

12. Sambandet mellan bostadsbidrag och socialbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (fp, kd)