Ändrat bidrag till Stiftelsen för god redovisningssed

LUs betänkande 1992/93:LU28

Beslutat: 24 februari 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-09
Justering: 1992-02-16
Betänkande 1992/93:LU28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-02-24

Protokoll med beslut