Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU6

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Beredning 24 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-11
Betänkande 2018/19:SkU6
3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27