Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2019

Nästa händelse: Justering 9 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-13
Betänkande 2018/19:SoU21
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-15
Debatt i kammaren: 2019-05-16
4

Beslut

Beslut: 2019-05-16