Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 mars 2019

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-14
Betänkande 2018/19:JuU18

Förslagspunkter

1. Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:37 punkterna 1 och 2.

2. Direktåtkomst för Tullverket

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge Tullverket direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C).

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:37 punkterna 1 och 2.

2. Direktåtkomst för Tullverket

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge Tullverket direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C).