Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare beslutade riksdagen om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste besluten är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron i arbetslivet ska halveras till år 2008. Samtidigt ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Vidare får upp till 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan får fr.o.m. den 1 januari 2003 utökade möjligheter att bidra med medel för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel får utgöra statens samlade andel för sådan samverkan. Den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003. Den grundnivå i föräldraförsäkringen som ersätter dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning höjs från 120 kr till 150 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2003. Föräldrar som vårdar ett barn i hemmet ska kunna få tillfällig föräldrapenning om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2003. De tio dagar med tillfällig föräldrapenning som ges i samband med adoption av ett barn ska fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Även adoptivföräldrar av samma kön och särskilt förordnade vårdnadshavare får denna rätt. Den sistnämnda ändringen träder i kraft den 1 februari 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:1, delvis bifall till proposition 2002/03:2. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

166 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-12-03
Betänkande publicerat: 2002-12-10
Trycklov: 2002-12-10
Reservationer 92
Betänkande 2002/03:SFU1

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare föreslås riksdagen besluta om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste förslagen är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron i arbetslivet ska halveras till år 2008. Samtidigt ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Vidare ska upp till 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning få användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska fr.o.m. den 1 januari 2003 få utökade möjligheter att bidra med medel för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel får utgöra statens samlade andel för sådan samverkan. Den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003. Den grundnivå i föräldraförsäkringen som ersätter dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning höjs från 120 kr till 150 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2003. Föräldrar som vårdar ett barn i hemmet ska kunna få tillfällig föräldrapenning om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2003. De tio dagar med tillfällig föräldrapenning som ges i samband med adoption av ett barn ska fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Även adoptivföräldrar av samma kön och särskilt förordnade vårdnadshavare får denna rätt. Den sistnämnda ändringen ska träda i kraft den 1 februari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-17
4

Beslut

Beslut: 2002-12-18
68 förslagspunkter, 52 acklamationer, 16 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf230, 2002/03:Sf331 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sf335 yrkande 1 och 2002/03:N227 yrkande 11.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c00193
fp01434
kd00303
v24006
mp16001
-0000
Totalt173519233

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Studiesocial utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf213, 2002/03:Sf246, 2002/03:Sf266, 2002/03:Sf337, 2002/03:Sf338, 2002/03:Sf362 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sf373, 2002/03:Ub487 yrkande 8, 2002/03:Ub489 yrkande 3, 2002/03:Ub491 yrkande 1 och 2002/03:A242 yrkande 24.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

3. Uppbyggnad av verksamhet i aktiebolagsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf270 och 2002/03:N396 yrkande 2.

Reservation 8 (c)

4. Egenföretagares uppbyggnadsskede

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A240 yrkande 1.

5. Bruttoinkomst som beräkningsgrund för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf271 yrkande 1, 2002/03:N227 yrkande 13 i denna del, 2002/03:N263 yrkande 12 i denna del och 2002/03:N306 yrkande 4 i denna del.

Reservation 9 (m, c, fp)

6. Egenföretagares karenstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N396 yrkande 3.

7. Tillfällig föräldrapenning för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf271 yrkande 2, 2002/03:Sf303, 2002/03:Sf331 yrkande 4, 2002/03:N227 yrkande 13 i denna del, 2002/03:N263 yrkande 12 i denna del, 2002/03:N306 yrkande 4 i denna del, 2002/03:A202 yrkande 1 och 2002/03:A241 yrkande 16.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320111
m05005
c01903
fp04404
kd03003
v24015
mp16001
-0000
Totalt172143232

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Konstnärers socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr264 yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (m)

9. Norden och socialförsäkringssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf240, 2002/03:Sf366 och 2002/03:T377 yrkande 2.

Reservation 12 (c)

10. Mål för ökad hälsa i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 10 punkt 2 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sf290 yrkande 1, 2002/03:Sf291 yrkande 1, 2002/03:Sf313, 2002/03:Sf331 yrkande 5 och 2002/03:Sf335 yrkandena 5 och 6.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00505
c00193
fp04404
kd00303
v25005
mp16001
-0000
Totalt172449934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Anslag inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller propositionerna 2002/03:1 Utgiftsområde 10 punkterna 1 och 3 och 2002/03:2 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Fi231 yrkande 13, 2002/03:Fi232 yrkandena 14 i denna del och 23, 2002/03:Sf1 yrkande 1, 2002/03:Sf212, 2002/03:Sf285 yrkande 5, 2002/03:Sf290 yrkande 7, 2002/03:Sf291 yrkandena 7-10, 12 och 14, 2002/03:Sf331 yrkandena 3, 9, 10 och 12, 2002/03:Sf335 yrkandena 14, 17 och 20-24, 2002/03:Sf342 yrkande 1 i denna del, 2002/03:Sf347 yrkandena 1-3, 2002/03:Sf357 yrkandena 1-12, 2002/03:Sf377 yrkandena 1 och 9, 2002/03:Sf380 yrkande 30 i denna del, 2002/03:So298 yrkande 2, 2002/03:A224 yrkande 7 och 2002/03:A318 yrkande 8.

12. Kvinnors rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

13. Rehabiliteringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)

14. Samverkan och finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c01903
fp04305
kd12903
v25005
mp16001
-0000
Totalt175141033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Övriga sjukförsäkringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 21 (m)
Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (c)
Reservation 24 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00496
c00193
fp10434
kd28014
v25005
mp01601
-0000
Totalt1851611236

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

17. Närståendepenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 25 (fp)

18. Arbetsgivares kostnadsansvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (v)
Reservation 29 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m43048
c00184
fp02406
kd01266
v02505
mp15002
-0000
Totalt188288845

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Åtgärder för återgång i arbete vid aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (kd)

20. Vilande aktivitets- och sjukersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 32 (fp)

21. Förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

22. Övriga frågor om aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 33 (v)
Reservation 34 (c)

23. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

24. Privatisering av arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 35 (m)
Reservation 36 (kd)

25. Övriga frågor om arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

26. Utbildning av försäkringsläkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 37 (m)
Reservation 38 (kd)

27. Utbildning av läkare i försäkringsmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 39 (fp)
Reservation 40 (kd)

28. Övriga frågor om läkare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 41 (m)
Reservation 42 (fp)

29. Dröjsmålsränta m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 43 (fp)
Reservation 44 (kd)

30. Frågor rörande socialförsäkringsadministrationen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 45 (m)
Reservation 46 (kd)

31. Anslag inom utgiftsområde 11 Ekonimisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

32. Återställande av pensioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 47 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m50005
c16033
fp44004
kd30003
v02505
mp15011
-0000
Totalt28825432

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Pension till gift pensionär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

34. Flexibel pensionsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 48 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m50005
c19003
fp44004
kd03003
v23205
mp16001
-0000
Totalt28432033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Samordning av engångsbelopp inom yrkesskadeförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 49 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m50005
c19003
fp44004
kd30003
v02505
mp31301
-0000
Totalt27938032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Pensionsrätt för konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 50 (m)

37. Bostadstillägg vid särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 51 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c01903
fp04404
kd30003
v25005
mp16001
-0000
Totalt204113032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Anslag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 12 punkterna 1 i denna del, 2 och 3 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 14 i denna del, 2002/03:Sf342 yrkandena 1 i denna del och 2-9, 2002/03:Sf352, 2002/03:Sf376 yrkande 2, 2002/03:Sf377 yrkandena 5 och 11, 2002/03:Sf379 yrkande 3 i denna del, 2002/03:Sf380 yrkandena 18, 28-30, det senare i denna del, 36 och 37 i denna del, 2002/03:So250 yrkandena 9, 10, 12 och 13 i denna del, 2002/03:A241 yrkandena 2 och 3 och 2002/03:A242 yrkande 27.

39. Familjepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L319 yrkande 16, 2002/03:Sf238 yrkandena 1, 2 och 4, 2002/03:Sf311 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Sf341, 2002/03:Sf376 yrkande 1, 2002/03:Sf379 yrkandena 3 i denna del och 6, 2002/03:Sf380 yrkandena 1, 5, 6, 8, 11, 17, 19, 27 och 37 i denna del, 2002/03:So250 yrkandena 7 och 13, 2002/03:So514 yrkande 1, 2002/03:A241 yrkande 1 och 2002/03:A242 yrkande 28.

Reservation 52 (fp)
Reservation 53 (kd)
Reservation 54 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m20467
c00193
fp14214
kd00303
v24006
mp16001
-0000
Totalt175429636

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Allmänna barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 55 (kd)

41. Utbyggd föräldraförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

42. Beräkningsunderlag och 2,5-årsregeln m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 56 (kd)
Reservation 57 (v)

43. Fördelning av mamma- och pappamånad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 58 (m)
Reservation 59 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 59 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m104113
c17014
fp41115
kd27024
v02505
mp12311
-0000
Totalt228294646

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

44. Jämställdhetsbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 60 (m)
Reservation 61 (fp)
Reservation 62 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 61 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m00496
c00193
fp04314
kd29013
v25005
mp15002
-0000
Totalt202437034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

45. Överlåtelse av föräldrapenningförmån till annan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 63 (fp)
Reservation 64 (c)
Reservation 65 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 65 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320111
m46045
c00193
fp00444
kd30003
v25005
mp01511
-0000
Totalt233156932

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. Tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 66 (kd)

47. Semesterersättning till föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 67 (kd)

48. Tillfällig föräldrapenning för vård av barn under 240 dagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 68 (fp)

49. Pappadagar vid adoption m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 69 (m)

50. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 70 (m)
Reservation 71 (kd)
Reservation 72 (c)

51. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 73 (fp)

52. Barnpension och efterlevandestöd till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 74 (v)

53. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 75 (c)

54. Utdelning av överskott i pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi288 yrkande 1.

Reservation 76 (v)

55. Automatisk balansering i pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 77 (v)

56. Delad pensionsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 78 (kd)

57. Pensionsrätt vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 79 (v)

58. Pensionsgrundande belopp vid plikttjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 80 (v)

59. Aktiefonder ur ett etiskt perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf292 yrkandena 3 och 5.

Reservation 81 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 81 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m50005
c19003
fp44004
kd30003
v02505
mp01601
-0000
Totalt27641032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

60. Ideella fonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf260, 2002/03:Sf308 yrkande 2 och 2002/03:Sf345.

Reservation 82 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 82 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320111
m49006
c19003
fp44004
kd28113
v02505
mp01601
-0000
Totalt27242233

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

61. Realräntefond inom Sjunde AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf308 yrkande 1.

Reservation 83 (v)

62. Aktivt val av Premiesparfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf292 yrkande 1, 2002/03:Sf308 yrkande 3 och 2002/03:Sf325.

Reservation 84 (v, mp)

63. Generationsfonder inom Sjunde AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf308 yrkande 4.

Reservation 85 (v)

64. Förvaltning av Premiesparfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf292 yrkande 2.

Reservation 86 (mp)

65. Sänkta socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf249, 2002/03:N266 yrkande 6 och 2002/03:N393 yrkande 6.

Reservation 87 (fp)
Reservation 88 (kd)

66. Regional nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf253, 2002/03:Sf257, 2002/03:Sf278, 2002/03:N304 yrkande 6 och 2002/03:N345 yrkande 17.

Reservation 89 (m)

67. Socialavgifter för företag med säsongsanställd personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk347 yrkande 2.

Reservation 90 (kd)

68. Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk348 yrkande 3, 2002/03:Sf251, 2002/03:Sf288, 2002/03:Sf344, 2002/03:Kr336 yrkande 12 och 2002/03:Kr366 yrkande 4.

Reservation 91 (kd)
Reservation 92 (c)