Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare ochflyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen godkände i huvudsak regeringen förslag om 7 128 miljoner kronor i anslag till utgiftsområdet Invandrare och flyktingar. Utgiftsområdet omfattar politikområdena integrationspolitik, storstadspolitik, migrationspolitik samt minoritetspolitik. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att Diskrimineringsombudsmannen ska få 100 000 kr mer än regeringen föreslagit. Integrationspolitikens mål ändras. Begreppet tolerans tas bort för att tydligare markera att olikheter måste respekteras på lika villkor. Riksdagen beslutade vidare om en anpassning av den statliga ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande i och med att äldreförsörjningsstödet införs den 1 januari 2003.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motion om anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-05
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-12-03
Trycklov: 2002-12-03
Reservationer 13
Betänkande 2002/03:SFU2

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringen förslag om 7 128 miljoner kronor i anslag till utgiftsområdet Invandrare och flyktingar. Utgiftsområdet omfattar politikområdena integrationspolitik, storstadspolitik, migrationspolitik samt minoritetspolitik. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att Diskrimineringsombudsmannen ska få 100 000 kr mer än regeringen föreslagit. Riksdagen föreslås vidare godkänna regeringens förslag om en ändring av integrationspolitikens mål. Begreppet tolerans tas bort för att tydligare markera att olikheter måste respekteras på lika villkor. Riksdagen föreslås slutligen godkänna en anpassning av den statliga ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande i och med att äldreförsörjningsstödet införs den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-10
4

Beslut

Beslut: 2002-12-11
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 8 punkterna 1-4 och motion 2002/03:Fi230 yrkande 2, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 8 punkt 5 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 14, 2002/03:Sf227, 2002/03:Sf256 yrkande 18, 2002/03:Sf334 yrkandena 11, 30, 47, 48, 51 och 52, 2002/03:Sf348, 2002/03:Sf367 yrkandena 1 i denna del och 4 och 2002/03:Sf378 yrkandena 1-5 och 7-12.

2. Statsbidrag till invandrarorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf243 yrkandena 1-3 och 2002/03:Sf282.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m40465
c20002
fp04206
kd31002
v23016
mp15002
-0000
Totalt229424731

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Integrationsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf289 yrkande 10 och 2002/03:So297 yrkande 3 i denna del.

Reservation 2 (fp)

4. Det kommunala flyktingmottagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf336 yrkandena 4 och 5.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m49015
c20002
fp43005
kd31002
v02406
mp13103
-0000
Totalt29325130

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Hemutrustningslån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf252.

6. Asylansökan i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf256 yrkande 19.

Reservation 4 (fp)

7. Flexiblare anslagsutnyttjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf264 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m05005
c20002
fp43005
kd31002
v24006
mp15002
-0000
Totalt27050029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Avgifter i utlännings- och medborgarskapsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf218, 2002/03:Sf222, 2002/03:Sf236 och 2002/03:Sf336 yrkande 40.

Reservation 6 (v)

9. Boende- och dagersättning samt organiserad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf367 yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c20002
fp43005
kd31002
v02406
mp01502
-0000
Totalt28239028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Boende för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf269 och 2002/03:Sf358.

11. Hälso- och sjukvård för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf214 yrkande 7, 2002/03:Sf365, 2002/03:So224 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:So515 yrkande 6.

Reservation 8 (v, mp)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c00202
fp43005
kd31002
v02406
mp01502
-0000
Totalt262392028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Flyktingkvoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf256 yrkande 11 och 2002/03:Sf334 yrkande 21.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136107
m51004
c19102
fp04305
kd20292
v22206
mp15002
-0000
Totalt225672928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Instans- och processordning i utlänningsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf256 yrkande 17, 2002/03:Sf334 yrkande 15 och 2002/03:Sf367 yrkande 1 i denna del.

Reservation 12 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m51004
c11902
fp04305
kd03003
v12207
mp01502
-0000
Totalt190129030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Utvärdering av resurser till minoritetsspråken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf259.

Reservation 13 (kd)

15. Romerna i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf293 yrkandena 1-3 och 6.