Anslag till Skatteförvaltningen och Tullverket

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1998

Beslut

Anslag till skatteförvaltningen och tullen (SkU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för skatteförvaltningen och Tullverket. Riksdagen godkände även följdlagstiftning med anledning av den nya regionindelningen för skattemyndigheterna. Ansvaret för EU:s internhandelsstatistik övergår i sin helhet till Statistiska centrabyrån (SCB) fr.o.m. 1999. Insamling och bearbetning av utrikeshandelsstatistik ska därför inte längre vara ett övergripande mål för Tullverket.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-11-24
Betänkande 1998/99:SkU1

Anslag till skatteförvaltningen och tullen (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för skatteförvaltningen och Tullverket. Utskottet ställer sig även bakom följdlagstiftning med anledning av den nya regionindelningen för skattemyndigheterna. Ansvaret för EU:s internhandelsstatistik övergår i sin helhet till Statistiska centrabyrån (SCB) fr.o.m. 1999. Insamling och bearbetning av utrikeshandelsstatistik föreslås därför inte längre vara ett övergripande mål för Tullverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-09
4

Beslut

Beslut: 1998-12-09

Protokoll med beslut