Anslag till Styrelsen för lokalradiotillstånd

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU39

Beslutat: 7 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-13
Justering: 1993-05-13
Betänkande 1992/93:KU39

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-06-07

Protokoll med beslut