Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket ochkronofogdemyndig-heterna, m.m.

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2002

Beslut

Anslag till skatteförvaltningen, tullen och kronofogdemyndigheterna (SkU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (5,6 miljarder kronor), Tullverket (1,3 miljarder kronor) och kronofogdemyndigheterna (1,4 miljarder kronor) för år 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-11-28
Trycklov: 2002-11-28
Reservationer 2
Betänkande 2002/03:SKU1

Anslag till skatteförvaltningen, tullen och kronofogdemyndigheterna (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (5,6 miljarder kronor), Tullverket (1,3 miljarder kronor) och kronofogdemyndigheterna (1,4 miljarder kronor) för år 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-05
4

Beslut

Beslut: 2002-12-05
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

2. Tullnärvaro vid flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk273, 2002/03:Sk285, 2002/03:Sk379 yrkande 4, 2002/03:Sk393 och 2002/03:T240.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m43309
c17005
fp42006
kd03003
v24015
mp14003
-0000
Totalt26833147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lokala verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

4. Samverkan i gränskontrollarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk313 och 2002/03:Sk379 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m46009
c17005
fp42006
kd03003
v24105
mp15002
-0000
Totalt27231046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag