Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Justering 19 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-27
Betänkande 2017/18:SoU16
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03