Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 maj 2019

Nästa händelse: Justering 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Betänkande 2018/19:AU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08