Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Justering 17 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:AU9
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25