Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU38

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Justering 5 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-07
Betänkande 2017/18:CU38
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer