Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU12

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-14
Trycklov: 2019-05-23
Betänkande 2018/19:TU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28