Behovet av marint varvsunderhåll, m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2000/01:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2001

Beslut

Försvarsmaktens fartygsunderhåll (FöU3)

Riksdagen beslutade om inriktning av Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll. Ansvaret för att genomföra det framtida kvalificerade marina fartygsunderhållet bör läggas på civil varvsindustri, för att dess kompetens ska kunna vidareutvecklas. Det ska prövas om verksamheten vid Muskö örlogsvarv kan överlåtas till civil industri och på så vis skapa förutsättningar för att bredda basen för civilt underhåll och därmed möjligheterna att dels på ett rationellare sätt underhålla fartygsförbanden i Stockholmsområdet, dels bevara arbetstillfällena där. Om en sådan överlåtelse inte är möjlig, bör i andra hand en annan verksamhetsform prövas, t.ex. ett aktiebolag helt eller delvis ägt av staten. Riksdagen beslutade vidare om ändringar i lagen om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. för att återspegla den nya ledningsstrukturen för civilt försvar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion beträffande Försvars- maktens framtida fartygsunderhåll. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-30
Justering: 2001-03-08
Trycklov: 2001-03-19
Betänkande 2000/01:FöU3

Försvarsmaktens fartygsunderhåll (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktning av Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll. Ansvaret för att genomföra det framtida kvalificerade marina fartygsunderhållet bör läggas på civil varvsindustri, för att dess kompetens ska kunna vidareutvecklas. Det bör sålunda prövas om verksamheten vid Muskö örlogsvarv kan överlåtas till civil industri och på så vis skapa förutsättningar för att bredda basen för civilt underhåll och därmed möjligheterna att dels på ett rationellare sätt underhålla fartygsförbanden i Stockholmsområdet, dels bevara arbetstillfällena där. Om en sådan överlåtelse inte är möjlig, bör i andra hand en annan verksamhetsform prövas, t.ex. ett aktiebolag helt eller delvis ägt av staten. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändringar i lagen om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. för att återspegla den nya ledningsstrukturen för civilt försvar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-04-05
4

Beslut

Beslut: 2001-04-05

Protokoll med beslut