Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2018

Nästa händelse: Bordläggning 26 mars 2018

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-15
Reservationer 22
Betänkande 2017/18:SkU9

Förslagspunkter

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:38 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:271 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C),

2017/18:578 av Lennart Axelsson och Hanna Westerén (båda S),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

2017/18:1674 av Stina Bergström (MP) yrkande 1,

2017/18:1905 av Laila Naraghi (S),

2017/18:1982 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2318 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2017/18:2349 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 5 och 32,

2017/18:3136 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3161 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3285 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 4 och 7,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3616 av Larry Söder (KD),

2017/18:3619 av Larry Söder (KD),

2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 1 och

2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3622 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD).

Reservation 6 (M)

3. Beskattning vid generationsskiften

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

4. Skogskonton m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:945 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6,

2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2-5,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 24,

2017/18:3475 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2017/18:3490 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 7 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 72.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

5. Skatteregler för ideell sektor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1608 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 10 (SD)

6. Andrahandsuthyrning av bostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1428 av Erik Andersson (M) yrkande 2,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3256 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 11 (M)

7. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD),

2017/18:1227 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD),

2017/18:2315 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2930 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 30,

2017/18:3328 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 24 och 25,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 21,

2017/18:3675 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

8. Fastighetsskatt på elproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 15 (SD)

9. Boendebeskattning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:580 av Hanna Westerén (S),

2017/18:588 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S),

2017/18:696 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S),

2017/18:815 av Catharina Bråkenhielm (S) yrkande 1,

2017/18:1681 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1692 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 6,

2017/18:2275 av Jan Ericson (M),

2017/18:2300 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:2518 av Amir Adan (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 26,

2017/18:3289 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP) och

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 13 och 17.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

10. Arvsskatt m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 28 och 29.

11. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1311 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 18 (C)

12. Tonnageskatt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

13. Konstinköp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 21 (C)

14. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2013 av Maria Plass (M) och

2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 4.

Reservation 22 (C)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
14 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:38 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:271 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C),

2017/18:578 av Lennart Axelsson och Hanna Westerén (båda S),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

2017/18:1674 av Stina Bergström (MP) yrkande 1,

2017/18:1905 av Laila Naraghi (S),

2017/18:1982 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2318 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2017/18:2349 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 5 och 32,

2017/18:3136 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3161 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3285 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 4 och 7,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3616 av Larry Söder (KD),

2017/18:3619 av Larry Söder (KD),

2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2017/18:3727 av Per Åsling (C) yrkande 1 och

2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3622 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD).

Reservation 6 (M)

3. Beskattning vid generationsskiften

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

4. Skogskonton m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:945 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6,

2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2-5,

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 24,

2017/18:3475 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2017/18:3490 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 7 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 72.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

5. Skatteregler för ideell sektor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1608 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 10 (SD)

6. Andrahandsuthyrning av bostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1428 av Erik Andersson (M) yrkande 2,

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3256 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) och

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 11 (M)

7. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD),

2017/18:1227 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD),

2017/18:2315 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2930 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 30,

2017/18:3328 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 24 och 25,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 21,

2017/18:3675 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

8. Fastighetsskatt på elproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 15 (SD)

9. Boendebeskattning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:580 av Hanna Westerén (S),

2017/18:588 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S),

2017/18:696 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S),

2017/18:815 av Catharina Bråkenhielm (S) yrkande 1,

2017/18:1681 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1692 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 6,

2017/18:2275 av Jan Ericson (M),

2017/18:2300 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:2518 av Amir Adan (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 26,

2017/18:3289 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP) och

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 13 och 17.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

10. Arvsskatt m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 28 och 29.

11. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1311 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 18 (C)

12. Tonnageskatt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

13. Konstinköp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 21 (C)

14. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2013 av Maria Plass (M) och

2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 4.

Reservation 22 (C)