Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 8 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

84 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-08
Justering: 2018-03-15
Betänkande 2017/18:SkU9
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer