Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 30 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-03-02
Betänkande 2017/18:MJU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer