Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU14

Planerat beslutsdatum: 26 april 2017
Nästa händelse: Justering 20 april 2017

Bostadspolitik

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Betänkande 2016/17:CU14
3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26