Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 februari 2019

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-02-12
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 31
Betänkande 2018/19:MJU5

Förslagspunkter

1. Ökad återvinning och omställning till cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:741 av Kristina Nilsson (S),

2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.1 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

2. Skärpt materialåtervinningsmål och ökad återvinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3 samt

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

3. Möjliggöra för fler aktörer inom avfallshantering och att sälja avfall vidare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 43,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 28,

2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

4. Pantsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:183 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:184 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2018/19:747 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S),

2018/19:1816 av Jan Ericson (M),

2018/19:1817 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 24.

5. Hållbar konsumtion av textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2018/19:2326 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) och

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

Reservation 8 (SD)

6. Övriga återvinningsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:680 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:684 av Ingemar Nilsson (S),

2018/19:709 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1700 av Edward Riedl (M),

2018/19:1729 av Mats Green (M) och

2018/19:1834 av Jan Ericson (M).

7. Stärkt producentansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:685 av Peter Persson (S),

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 42 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

8. Ekodesign och planerat åldrande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 40 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 25.

9. Förbud mot engångsartiklar av plast och EU:s plaststrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 37,

2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) yrkande 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 28 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

10. Minskad plastanvändning och en nationell plaststrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 15 och 17 samt

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

11. Övriga plastfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 16,

2018/19:1033 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)

12. Cirkulär livsmedelsproduktion och åtgärder för minskat matsvinn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33,

2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 18,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 42 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

13. Biogasproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 21 (SD)

14. Hantering av slaktavfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 34 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

15. Slamåterföring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 36 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)

16. Anmälningsplikt för kompost

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2018/19:2541 av Rickard Nordin (C).

17. Nedskräpning och marint skräp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1457 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 7,

2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) och

2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2.

18. Stimulera utvecklingen av urban mining, waste mining och hantering av utvinningsavfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

19. Oljesanering, förorenad mark och återställande- och saneringsförsäkring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)

20. Rivning av vindkraftverk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 28 (SD)

21. Miljöbrott och transport av farligt avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 3-5.

Reservation 29 (M)

22. Informationskrav för varor och tjänster om miljöpåverkan, farliga ämnen och livslängd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 39 och 45 samt

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (C)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
22 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad återvinning och omställning till cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:741 av Kristina Nilsson (S),

2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.1 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

2. Skärpt materialåtervinningsmål och ökad återvinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3 samt

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

3. Möjliggöra för fler aktörer inom avfallshantering och att sälja avfall vidare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 43,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 28,

2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

4. Pantsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:183 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:184 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2018/19:747 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S),

2018/19:1816 av Jan Ericson (M),

2018/19:1817 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 24.

5. Hållbar konsumtion av textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2018/19:2326 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) och

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

Reservation 8 (SD)

6. Övriga återvinningsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:680 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:684 av Ingemar Nilsson (S),

2018/19:709 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1700 av Edward Riedl (M),

2018/19:1729 av Mats Green (M) och

2018/19:1834 av Jan Ericson (M).

7. Stärkt producentansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:685 av Peter Persson (S),

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 42 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

8. Ekodesign och planerat åldrande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 40 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 25.

9. Förbud mot engångsartiklar av plast och EU:s plaststrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 37,

2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) yrkande 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 28 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

10. Minskad plastanvändning och en nationell plaststrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 15 och 17 samt

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

11. Övriga plastfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 16,

2018/19:1033 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)

12. Cirkulär livsmedelsproduktion och åtgärder för minskat matsvinn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33,

2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 18,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 42 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

13. Biogasproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 21 (SD)

14. Hantering av slaktavfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 34 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

15. Slamåterföring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 36 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)

16. Anmälningsplikt för kompost

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2018/19:2541 av Rickard Nordin (C).

17. Nedskräpning och marint skräp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1457 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 7,

2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) och

2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2.

18. Stimulera utvecklingen av urban mining, waste mining och hantering av utvinningsavfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

19. Oljesanering, förorenad mark och återställande- och saneringsförsäkring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)

20. Rivning av vindkraftverk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 28 (SD)

21. Miljöbrott och transport av farligt avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 3-5.

Reservation 29 (M)

22. Informationskrav för varor och tjänster om miljöpåverkan, farliga ämnen och livslängd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 39 och 45 samt

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (C)