Civila samhället inklusive trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU3

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Beslut 25 april 2018

Utskottets förslag

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om civila samhället och trossamfund. Det främsta skälet är att arbete pågår inom många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om bidrag till civila samhället och stöd till trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-03-28
Reservationer 11
Betänkande 2017/18:KrU3

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om civila samhället och trossamfund. Det främsta skälet är att arbete pågår inom många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om bidrag till civila samhället och stöd till trossamfund.

Förslagspunkter

1. Civila samhällets organisationers viktiga roll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:153 av Said Abdu (L) yrkande 1,

2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Bidrag till civila samhället

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:574 av Anna Hagwall (-),

2017/18:853 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2017/18:1737 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S),

2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2017/18:2273 av Jan Ericson (M),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28,

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 41 och 48 samt

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

3. Civila samhällets viktiga roll vid integration och för att motverka segregation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 28,

2017/18:2163 av Lawen Redar (S),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27 och

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

4. Civila samhället bedriver svenskundervisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M)

5. Samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

6. Stöd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 2-4,

2017/18:2301 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 20,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3414 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3415 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 3-5.

Reservation 9 (SD)

7. Stärkt dialog mellan det offentliga och trossamfunden m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:456 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) yrkande 3,

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 10.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

8. Muslimska brödraskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (SD)

9. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:3439 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 3 samt

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 3-5.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Civila samhällets organisationers viktiga roll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:153 av Said Abdu (L) yrkande 1,

2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Bidrag till civila samhället

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:574 av Anna Hagwall (-),

2017/18:853 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2017/18:1737 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S),

2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2017/18:2273 av Jan Ericson (M),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28,

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 41 och 48 samt

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

3. Civila samhällets viktiga roll vid integration och för att motverka segregation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 28,

2017/18:2163 av Lawen Redar (S),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27 och

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

4. Civila samhället bedriver svenskundervisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M)

5. Samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

6. Stöd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 2-4,

2017/18:2301 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 20,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3414 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3415 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 3-5.

Reservation 9 (SD)

7. Stärkt dialog mellan det offentliga och trossamfunden m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:456 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) yrkande 3,

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 10.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

8. Muslimska brödraskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (SD)

9. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:771 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:3439 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 3 samt

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 3-5.