Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU16

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2017
Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2017

Cykelfrågor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-22
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:TU16

Förslagspunkter

1. Mål och utgångspunkter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 5 samt

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

2. Infrastruktur och förutsättningar för ökad cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:210 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2016/17:323 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M) yrkande 1,

2016/17:515 av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M),

2016/17:1297 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2, 6 och 11.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

3. En sammanhängande cykelinfrastruktur över kommungränser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:203 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 25,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 42,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 9 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (L)

4. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1017 av Karin Enström (M),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1549 av Mikael Cederbratt (M),

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38-40,

2016/17:3060 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 10,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 34 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (M, C, KD)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Barn och cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S).

6. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 12.

Reservation 12 (L)

7. Elcyklar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2087 av Edward Riedl (M),

2016/17:2091 av Edward Riedl (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 41 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 15.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-31
Debatt i kammaren: 2017-06-01
4

Beslut

Beslut: 2017-06-01
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och utgångspunkter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 5 samt

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

2. Infrastruktur och förutsättningar för ökad cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:210 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2016/17:323 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M) yrkande 1,

2016/17:515 av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M),

2016/17:1297 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2, 6 och 11.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

3. En sammanhängande cykelinfrastruktur över kommungränser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:203 av Caroline Szyber (KD),

2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 25,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 42,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 9 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (L)

4. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1017 av Karin Enström (M),

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1549 av Mikael Cederbratt (M),

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 38-40,

2016/17:3060 av Rickard Nordin (C) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkandena 8 och 10,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 34 och

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (M, C, KD)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Barn och cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S).

6. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6,

2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M) i denna del och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 12.

Reservation 12 (L)

7. Elcyklar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2087 av Edward Riedl (M),

2016/17:2091 av Edward Riedl (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 41 och

2016/17:3373 av Nina Lundström (L) yrkande 15.

Reservation 13 (M, C, L, KD)