Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU27

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-12
Betänkande 2018/19:JuU27
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18