Den statliga rationaliseringsverksamheten och revisionen

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU18

Beslutat: 15 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-03-25
Betänkande 1992/93:FiU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-04-15

Protokoll med beslut