En försöksverksamhet med branschskolor

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU21

Ja till försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

En femårig försöksverksamhet med branschskolor ska starta. Kommuner eller andra aktörer som ger utbildning på ett yrkesprogram i gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning ska få sluta avtal med en branschskola. Branschskolan ska då framförallt få undervisa i yrkesämnen.

Sveriges skolor ska kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som också ska svara mot den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Inom vissa yrkesområden är det brist på arbetskraft samtidigt som det ofta är svårt att starta utbildningar på grund av höga utbildningskostnader och få sökande. Syftet med försöksverksamheten är att förbättra den situationen.

Kommuner, landsting eller andra aktörer som uppfyller vissa villkor kan ansöka om att få bedriva branschskola. Ansökningarna behandlas av den myndighet regeringen bestämmer och regeringen ska få bestämma om regler kring villkor och urval.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nya lagen om försöksverksamheten med branschskolor ska börja gälla den 1 augusti 2017 och gälla för utbildning efter den 1 juli 2018.

Datum för beslutet: 14 juni 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:UbU21 (pdf, 482 kB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om försöksverksamhet med branschskolor.
Den lag som utskottet tillstyrker avser en försöksverksamhet som innebär att en huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gym­nasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen med bibehållet huvudmannaskap får sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entre­prenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen enligt skollagen. Efter ansökan till den myndighet som regeringen bestämmer ska en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-02
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-09
Reservationer 5
Betänkande 2016/17:UbU21

Ja till försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)

En femårig försöksverksamhet med branschskolor ska starta. Kommuner eller andra aktörer som ger utbildning på ett yrkesprogram i gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning ska få sluta avtal med en branschskola. Branschskolan ska då framförallt få undervisa i yrkesämnen.

Sveriges skolor ska kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som också ska svara mot den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Inom vissa yrkesområden är det brist på arbetskraft samtidigt som det ofta är svårt att starta utbildningar på grund av höga utbildningskostnader och få sökande. Syftet med försöksverksamheten är att förbättra den situationen.

Kommuner, landsting eller andra aktörer som uppfyller vissa villkor kan ansöka om att få bedriva branschskola. Ansökningarna behandlas av den myndighet regeringen bestämmer och regeringen ska få bestämma om regler kring villkor och urval.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nya lagen om försöksverksamheten med branschskolor ska börja gälla den 1 augusti 2017 och gälla för utbildning efter den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-13
Debatt i kammaren: 2017-06-14
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En försöksverksamhet med branschskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med branschskolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:161.

2. Branschskola med lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

3. En utökad roll för branschskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 6
SD 38 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 2 0 1 0
Totalt 188 128 1 32


4. Studie- och yrkesvägledning för yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 6
SD 38 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 2 0 1 0
Totalt 188 128 1 32


5. Yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (L)

6. Yrkesskola för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 38 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 2 0 1 0
Totalt 300 16 1 32