En god och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2018

Nästa händelse: Justering 5 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-11
Betänkande 2017/18:SoU26
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14