En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Justering 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-27
Betänkande 2017/18:AU13
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03