En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 20 september 2017

Utskottets förslag

Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-01
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-15
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:KU2

Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om

  • möjligheten att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats
  • rätten till tolkning och översättning
  • jäv
  • hur ett ärende inleds och vad som gäller om myndigheternas utredningsansvar
  • möjligheter att få information om handläggningen av sitt ärende
  • hur myndigheter ska motivera sina beslut
  • när en myndighet får ändra ett beslut
  • vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Förslagspunkter

1. Ny förvaltningslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
förvaltningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:180 punkt 1 och avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)

2. Övriga lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
2. lag om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:180 punkterna 2 och 3.

3. Myndigheternas handläggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1469 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2016/17:2629 av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (båda C).

4. Utvärdering av åtgärderna mot långsam handläggning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

5. Svenska som huvudspråk i förvaltningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

6. Tolkning och översättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:6 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1391 av Carina Herrstedt (SD),

2016/17:1861 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2327 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2,

2016/17:3253 av Anders Hansson (M) och

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

7. Myndighetsutövning och kommunikations- och motiveringsskyldighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-20
Debatt i kammaren: 2017-09-21
4

Beslut

Beslut: 2017-09-21
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny förvaltningslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
förvaltningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:180 punkt 1 och avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)

2. Övriga lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
2. lag om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:180 punkterna 2 och 3.

3. Myndigheternas handläggningstider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1469 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2016/17:2629 av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (båda C).

4. Utvärdering av åtgärderna mot långsam handläggning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

5. Svenska som huvudspråk i förvaltningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

6. Tolkning och översättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:6 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1391 av Carina Herrstedt (SD),

2016/17:1861 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2327 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2,

2016/17:3253 av Anders Hansson (M) och

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

7. Myndighetsutövning och kommunikations- och motiveringsskyldighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (SD)