En ny lag om försäkringsdistribution

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU45

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-31
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-15
Betänkande 2017/18:FiU45
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19