En ny ordning för redovisningstillsyn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU48

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 29 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-29
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Betänkande 2017/18:FiU48
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20