En ny strafftidslag

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU30

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Justering 31 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-01
Betänkande 2017/18:JuU30
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13