En sjätte AP-fondstyrelse m.m.

Näringsutskottets betänkande 1995/96:NU24

Beslutat: 5 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-09
Justering: 1996-05-23
Betänkande 1995/96:NU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-06-05
4

Beslut

Beslut: 1996-06-05

Protokoll med beslut