En strategi för svensk rymdverksamhet

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Bordläggning 20 november 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat