Ersättningsrätt och insolvensrätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 6 mars 2019

Nästa händelse: Justering 26 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-03-01
Betänkande 2018/19:CU6
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06