Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland (UU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-14
Justering: 1999-10-19
Betänkande 1999/2000:UU4

Forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland (UU4)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-03
4

Beslut

Beslut: 1999-11-03

Protokoll med beslut