Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU12

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beslut 23 maj 2018

Utskottets förslag

Sveriges arbete i Europarådet (UU12)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Europarådets ministerkommitté samt i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen och två motioner från allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen och skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:UU12

Sveriges arbete i Europarådet (UU12)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Europarådets ministerkommitté samt i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen och två motioner från allmänna motionstiden 2017.

Förslagspunkter

1. Europarådet och Europakonventionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 19 och

2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

2. Redogörelse 2017/18:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:ER1 till handlingarna.

3. Regeringens skrivelse 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:139 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europarådet och Europakonventionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 19 och

2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

2. Redogörelse 2017/18:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:ER1 till handlingarna.

3. Regeringens skrivelse 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:139 till handlingarna.