Verksamheten i EU under 2017

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU10

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-13
Betänkande 2017/18:UU10
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19