Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Justering 23 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-02
Justering: 2019-04-23
Trycklov: 2019-04-26
Betänkande 2018/19:CU13
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02