Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU22

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Beredning 28 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-15
Betänkande 2018/19:FiU22
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27