Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU15

Planerat beslutsdatum: 14 november 2018

Nästa händelse: Beredning 23 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-23
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
Betänkande 2018/19:FiU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14